OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2748304
Menu
59087
Main Description
59908

 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Main Description
59909

ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

4-12 ετών

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βραχεία χορήγηση: 90 λεπτά

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΝ

Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαρκή χορήγηση

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Πλήρης χορήγηση της δοκιμής
 • Αξιολόγηση
 • Έκδοση αποτελεσμάτων
 • Ενημέρωση γονέων

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικώς για να εντοπιστούν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες ν’ ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδο-ατομικής αξιολόγησης, το οποίο μας δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και οι οποίες ενδεχομένως να παρεμποδίζουν το παιδί ν’ ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου και να χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικό-θεραπευτικής παρέμβασης.

Είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις (14) κύριες και μία (1) συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Αυτές οι κλίμακες σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για ν’ ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Αξιολογούν το επίπεδο και τo ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε διάφορους τομείς, όπως είναι: η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση παραστάσεων, η γραφοφωνολογική ενημερότητα καθώς και η νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα, όπως είναι ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η πλευρίωση και ο προσανατολισμός του σώματος.

Τα δοκιμαστικά αποτελέσματα του Αθηναϊκού Τεστ δίνουν ένα αναλυτικό και διαγνωστικό προφίλ του παιδιού, το οποίο δείχνει αναπτυξιακές περιοχές που είναι ελλειμματικές και που ενδεχομένως μπορούν να ενοχοποιηθούν για τις παρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο. Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ειδικά για να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, με τα παιδιά της τάξης τους, ώστε να έχουν, για καθεμία, μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περιγραφή του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε κρίσιμα για τη σχολική μάθηση τομείς ανάπτυξης.

Main Description
61508

– Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Ι. Βογινδρούκας, Α. Πρωτόπαππας, Γ. Σιδερίδης), κ.ά

Main Description
61509

CARS (Kλίμακα Childhood Autism Rating Scale)

Η κλίμακα Childhood Autism Rating Scale (CARS) (Schopler, Reichler & Renner, 1998) βοηθά να καθοριστεί η σοβαρότητα της συμπτωματολογίας του αυτισμού. Η κλίμακα αυτή είναι μία δομημένη συνέντευξη και παρατήρηση 15 τομέων ανάπτυξης και είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 24 μηνών. Για κάθε τομέα χρησιμοποιείται μία επταβάθμια κλίμακα για να κριθεί κατά πόσο διαφέρει η συμπεριφορά του παιδιού από την κατάλληλη για την ηλικία συμπεριφορά. Χρειάζονται περίπου 30 – 45 λεπτά για να συμπληρωθεί και θεωρείται ευρέως αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο.

Οι τομείς ανάπτυξης που ελέγχονται με την κλίμακα CARS είναι:

 • σχέση με τους ανθρώπους
 • μίμηση
 • συναισθηματική αντίδραση
 • χρήση σώματος
 • χρήση αντικειμένων
 • προσαρμογή στις αλλαγές
 • οπτική απόκριση
 • ακουστική απόκριση
 • ανταπόκριση και χρήση γεύσης-οσμής-αφής
 • φόβος και νευρικότητα
 • λεκτική επικοινωνία
 • μη-λεκτική επικοινωνία
 • επίπεδο δραστηριότητας
 • επίπεδο και συνοχή της πνευματικής αντίδρασης
 • γενικές εντυπώσεις

 

Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ-IV

H Κλίμακα Αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα – ΔΕΠ/Υ-IV είναι ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρου και έγκυρου εντοπισμού της διαταραχής, διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα άτομα του κοντινού περιβάλλοντος του παιδιού (εκπαιδευτικούς και γονείς). Eπιτρέπει τον εντοπισμό των παιδιών που είναι πιθανό να εμφανίζουν τη διαταραχή, έτσι ώστε να παραπεμφθούν στις κατάλληλες ψυχολογικές υπηρεσίες για κλινική αξιολόγηση και διάγνωση. Η πρωτότυπη κλίμακα δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ, υπάρχουν δύο μορφές της Κλίμακας Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ (για γονείς και εκπαιδευτικούς) που στηρίζονται στα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠ/Υ, όπως ορίζονται στην τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV).

 

Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας

Το «Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας» από την Ε. Τάφα συντάχθηκε και σταθμίστηκε στην Ελλάδα. Είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο «εργαλείο» που βοηθά στην αντικειμενική μέτρηση και αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών κυρίως των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάγνωση.

 

ΠΑΤΕΜ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV (Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου)

Τα Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου – ΠΑΤΕΜ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV είναι ψυχομετρικά εργαλεία για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και των αυτοαντιλήψεων μαθητών όλων των τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου σε επιμέρους τομείς της ζωής τους όπως:

 • Σχολική ικανότητα
 • Σχέσεις με τους συνομηλίκους
 • Σωματική ικανότητα
 • Σχέσεις με τη μητέρα
 • Αθλητική ικανότητα
 • Φυσική ικανότητα
 • Διαγωγή – συμπεριφορά
 • Σχέσεις με το άλλο φύλο
Footer
59093